Skip links

Zebrania dla rodziców

Serdecznie zapraszamy na zebranie rodziców z wychowawcami grup.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, odbędą się tylko zebrania w poszczególnych grupach (bez zebrania ogólnego dla wszystkich rodziców). Spotkania zaplanowane zostały na kilka dni – harmonogram spotkań znajduje się na załączonej grafice. Przypominamy o obowiązku zakrywania nosa i ust na terenie placówki.