Skip links

WIZJA PLACÓWKI

1. Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są z wykorzystaniem atrakcyjnych i ciekawych metod. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania i rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań.

2. Przedszkole zapewnia opiekę,wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości w pogodnej i życzliwej atmosferze, tworzonej przez wszystkich pracowników przedszkola.

3. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie,a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie,są ich partnerami ,stoją obok,pozwalają na ujawnienie dziecięcych pomysłów. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Doskonalą swój warsztat pracy na formach doskonalących.

4. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami,uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Zadaniem nauczycieli jest wspieranie wysiłków i aktywności rodziców w wypełnianiu powinności wychowawczych. Rodzice włączani są w działania i uroczystości organizowane przez przedszkole. Wspierają przedszkole w formie rzeczowej i finansowej.

5. Nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom, dbamy o estetykę pomieszczeń i na bieżąco doposażamy sale w pomoce dydaktyczne, zabawki, nowoczesny sprzęt. Wszystkie sale wyposażone są w nowe meble. Sprzęt ogrodowy jest bezpieczny, sprzyja rozwojowi ruchowo-sprawnościowemu wychowanków. Przedszkole mieści się w zabytkowym budynku o oryginalnej architekturze.