Insert title here
Misja Przedszkola

  1. Jesteśmy dla dzieci, ich rodziców i środowiska lokalnego.
  2. Wspomagamy rodziców w wychowywaniu ich dzieci.
  3. Pomagamy dzieciom w pełnym wozwoju zgodnie z ich możliwościami psychicznymi i fizycznymi.
  4. Kierujemy się filozofią wychowania podmiotowego i respektowaniem praw dziecka.
  5. Kultywujemy tradycje regionalne.
  6. Dysponujemy fachową kadrą pedagogiczną.
  7. Kształtujemy osobowość dzieci w duchu wartości i zasad pedagogiki chrześcijańskiej.
  8. Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia.
  9. Wyróżniamy się zainteresowaniem w środowisku, dzięki miłej i rodzinnej atmosferze w placówce.

Pomyślna współpraca z rodzicami jest istotnym elementem pracy przedszkola, zadaniem naszych nauczycieli jest wspieranie wysiłków i aktywności rodziców w wypełnianiu powinności wychowawczych. Zadaniem naszej placówki jest zapewnienie dzieciom jak najkorzystniejszych warunków rozwojowych, poczucia bezpieczeństwa, przygotowanie do podjęcia nauki w szkole i życia w społeczeństwie.
Dokładamy wszelkich starań, aby dzieci mogły przeżywać każdy dzień w radosnej atmosferze koniecznej dla ich właściwego rozwoju, otaczać ich miłą i troskliwą opieką. Planując i organizując edukację pedagogiczną naszego przedszkola pamiętamy, że każde dziecko jest odrębną indywidualnością.

Dziecko wychodzące z przedszkola jest "otwarte na świat"
Potrafi być ze sobą samo i z rówieśnikami Kocha przyrodę i wie jak o nią dbać Jest aktywnie twórcze wykazuję postawę badawczą
Ma różne zainteresowania Umie podejmować nowe zadania i doprowadzać je do końca Rozwija swoje talenty
Jest aktywne w działaniu, ciekawe świata Jest gotowe do podjęcia nauki w szkole Toleruje inność
Jest dobrym organizatorem swojego małego świata Potrafi kierować się wartościami etyczno-moralnymi, odróżnia dobro od zła Ma prawo do własnej linii rozwoju i indywidualnego tempa