Insert title here
Dane Przedszkola

Przedszkole nosi nazwę:
Przedszkole Parafialne im. św.Feliksa z Cantalicio

Siedziba przedszkola:
ul.Kościelna 3
56-300 Milicz

Organ prowadzący:
Rzymskokatolicka Parafia św. Michała Archanioła w Miliczu

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Konto Bankowe:
Bank Spółdzielczy w Miliczu
nr konta: 51 9582 0000 2000 0000 0853 0001

tel/fax: (71) 38 42 875
e-mail: przedszkole.parafialne@wp.pl