Insert title here
Zapisy do przedszkola

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat według kolejności zgłoszeń. Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci jest większa niż ilość miejsc (decyduje data zgłoszenia) pozostałe dzieci zapisywane są na listę rezerwową. Od roku szkolnego 2012/2013 powołano przy przedszkolu klub dziecięcy przyjmujący dzieci w wieku od 1,5 do 2,5 lat. Klub czynny jest w godz.od 8.00 do 13.00.
Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci:
  1. Z terenu Parafii św.Michała Archanioła, z rodzin wierzących i praktykujących,
  2. Z rodzin wielodzietnych,
  3. Samotnych matek, ojców,
  4. Rodzeństwo dziecka uczęszczającego do przedszkola,
  5. Z rodzin wymagających szczególnej pomocy wychowawczej.