Skip links

Jesteśmy dla dziecirodzicówśrodowiska

Nasza misja

O naszym przedszkolu

Misja przedszkola

Jesteśmy dla dzieci, ich rodziców i środowiska lokalnego. Wspomagamy w wychowywaniu i pełnym rozwoju zgodnie z możliwościami psychicznymi i fizycznymi najmłodszych. Kierujemy się filozofią wychowania podmiotowego i respektowaniem praw dziecka. Kultywujemy tradycje regionalne! Dysponujemy fachową kadrą pedagogiczną i bogatym zapleczem. Kształtujemy osobowość dzieci w duchu wartości i zasad pedagogiki chrześcijańskiej.

Dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia

Rodzinna atmosfera

Nasze przedszkole na zdjęciach
Więcej niż przedszkole

Zadaniem naszej placówki

jest zapewnienie dzieciom jak najkorzystniejszych warunków rozwojowych, poczucia bezpieczeństwa, przygotowanie do podjęcia nauki w szkole i życia w społeczeństwie.

Więcej niż przedszkole

Dokładamy wszelkich starań,

aby dzieci mogły przeżywać każdy dzień w radosnej atmosferze, koniecznej dla ich właściwego rozwoju, otaczać ich miłą i troskliwą opieką.

Dlaczego warto wybrać nasze przedszkole

Dziecko wychodzące z przedszkola jest „otwarte na świat”

Planując i organizując edukację pedagogiczną naszego przedszkola pamiętamy, że każde dziecko jest odrębną indywidualnością.

Umie podejmować nowe zadania i doprowadzać je do końca

Jest aktywnie twórcze, wykazuje postawę badawczą

Jest gotowe do podjęcia nauki w szkole

Potrafi kierować się wartościami etyczno-moralnymi, odróżnia dobro od zła, toleruje inność

Potrafi być ze sobą samo i z rówieśnikami

Ma różne zainteresowania i rozwija swoje talenty

Skontaktuj się z nami

Przedszkole Parafialne
im. Św. Feliksa z Cantalicio
ul. Kościelna 3, 56-300 Milicz

Telefon/fax: (71) 38 42 875